Oplevelser

på Anholt

Anholt Skulpturværksted

Anholt Skulpturværksted er et arbejdende kunstnerværksted i Anholt By. Værkstedet har eget galleri med udstilling og salg af værker, og er vært for kunstneriske workshops og begivenheder.
byvand

Byvandring

Anholt Museum arrangerer 1 til 2 ugentlige byvandringer i sommerperioden. Byvandringerne starter fra museet kl.10.00 og varer ca. 2 timer. Det er let af forestille sig, at der gemmer sig mange historier bag hvert monoment og bag hver en dør i byen. Hvem var de mennesker, der boede her, hvordan var og er livet på Anholt? Kom med på en af vores byvandringer og bliv lidt klogere på alle historierne. Du vil få indsigt i Anholts fortid og nutid fortalt af guider, som alle har et personligt forhold til Anholt. Turen går først til Bybakken, derefter igennem byen og ud til Kirkegården og afsluttes med et besøg i Anholt Kirke.

Anholt Museum

I 1985 stiftedes Anholt Lokalhistoriske Arkiv og Forening, nu Anholt Lokalhistoriske Arkiv og Museum. Foreningens formål er at samle og bevare kildemateriale fra fortid og nutid om Anholt til hjælp for alle, der ønsker at søge oplysninger, at levendegøre materialet ved foredrag, udstillinger og byvandringer, samt at drage omsorg for, at det eksisterende materiale ajourføres og forbliver på Anholt. Museet besidder et righoldigt materiale af fotos og avisudklip, som er tilgængelig for alle besøgende. I 1992 købte foreningen den gamle lægebolig fra 1867 for at etablere et museum. Huset var i meget dårlig stand og er under flere omgange restaureret og bliver det fortsat i respekt for det oprindelige hus. Museet viser skiftende udstillinger med gammelt inventar, fotos, redskaber, dragter og meget andet. Der er mulighed for at se gamle videofilm eller billeder. Ydermere har vi en del effekter fra den såkaldte Satankult, som er fundet på øen. Desuden har vi vores flotte udstilling, Anholts Naturhistorie af Niels Schrøder i gården. Anholt er, med tydelige spor af tidligere kystlinjer, velegnet til at demonstrere sammenhænge mellem hav-niveauændringer, klimaændringer og grundvandsdannelse. På grundlag af boringer og tælling af ledeblokke på Anholt og lokaliteter omkring Kattegat, har det været muligt at illustrere Kattegats udvikling de sidste 100.000 år. Endeligt viser udstillingen, hvordan de sten man finder på stranden, sammen med data fra boringer og geo-fysiske undersøgelser, kan illustrere Kattegats udvikling de sidste 1.000 millioner år. Det er derfor muligt at vise store dele af Danmarks naturhistorie på øen, som med sin lidenhed muliggør, at der kan skabes overblik også ved et kort ophold. Ud over selve udstillingen er der i udhuset indrettet et lille laboratorium hvor børn og unge kan sorterer tungsand (med magneter og sigter) og bestemme de forskellige deles vægtfylde, radioaktivitet og magnetiske egenskaber. I forbindelse med udstillingen er udgivet 5 foldere. 

Åben fra medio juni til medio august. Udenfor sæsonen kan man kontakte Anholt Museum på 51685878 eller 25560131 og aftale besøg. Entre museum: Voksne: 30 kr. Unge 15-18 år: 15 kr. Medlemmer og børn: Gratis. Byvandring og entre museum: Voksne 100 kr. Unge 15-18 år: 50 kr. Børn under 15 år: Gratis. Byvandring, medlemmer: 50 kr.

Museet modtager ikke kommunal støtte og er derfor afhængig af medlemskab og donationer. Man kan støtte Anholt museum med medlemskab. Medlemskab af Anholt lokalhistoriske arkiv og museum koster 125 kr. for enlige og 175 kr. for par. Man kan betale på netbank Reg.nr 1551 konto nr. 1937243 eller på mobilepay 569286, man kan også betale manuelt til Lis-Anne eller på museet. Husk at skrive navn og mailadresse.

Formand: Signe Hylby, 2556 0131, mail: hrsocialraadgiver@privat.dk

Næstformand: Berit Rosendal, 2224 8782, mail: beritrosendal@hotmail.com

Kasserer: Lis-Anne Strøm Jensen, 5168 5878, mail: lisannestroem@hotmail.com

Medlemmer: Poul Anker Boisen, 2096 5022, mail: poulankerboisen@gmail.com

Maria von der Maase Rockwell Bendtsen, 4291 2422, mail: fam.bendtsen@vip.cybercity.dk

Suppleanter: Eva Hjort og Elin Junker Ormhøj.