Information om

Anholt Skole & Børnehave

Anholt Skole og Børnehave - en lille institution med stort udsyn

I eftersommeren 2003 flyttede Anholt Børnehave sammen med Anholt Skole. Det har resulteret i en bedre udnyttelse af ressourcerne. Vi har fået en større mere dynamisk personalegruppe, hvor vi udnytter vores forskellige ressourcer på tværs af institutionen og et rigtig godt samarbejde på tværs, som gør overgangen fra Børnehave til Skole til en let og naturlig ting.

Anholt Skole og Børnehave er én af Danmarks mindste institutioner. Samtidig er det også den geografisk mest isolerede. Skolen har 13 elever fordelt over alle klasser, men med udgangspunkt i tre stamhold: Yngste, mellem og ældste. Der tilbydes afgangsprøver efter 9. klasse. Børnehaven er en integreret institution med vuggestue, børnehave og SFO. Børnehaven har i alt 8 børn i alderen 1-10 år.

De særlige ø-forhold sætter sit naturlige præg på institutionens dagligdag. Her leger man på tværs af alle aldre og alle kender hinanden rigtig godt. Det er trygt og godt at være barn på Anholt.

Institutionen skal i sit daglige virke understøtte dette unikke børnefælleskab såvel som arbejde med det enkelte barns udvikling. 

At nærvær og fællesskab er væsentlige værdier i Anholt Skole og Børnehave ses tydeligt i hverdagen. Alle dage er der morgensang og fortælling for alle elever og de børnehavebørn, der møder tidligt. Der er filosofi på skoleskemaet. Foruden undervisningen i stamholdene er der ugentlige temadage, hvor eleverne arbejder projektorienteret på tværs af alder. Temadagene er et stort aktiv, hvor det er tydeligt, at elevernes faglige og sociale udvikling sagtens kan styrkes i et miljø med stor aldersspredning. Undervisningsdifferentiering er et nøglebegreb på Anholt Skole.

I Børnehaven er natur og udeliv i fokus. Anholt Skole og Børnehave er beliggende i et af Danmarks smukkeste områder. Der er hav, strand, skov, eng og ørken lige uden for døren. 

Her bor ca. 130 mennesker på øen, hvoraf ca. 16 er børn i alderen fra 0 til 16 år. Det meste af året er her fredeligt og roligt og der er tid til hinanden og til fordybelse. 

Børnehaven er øens eneste pasningstilbud, hvilket stiller krav om alsidighed og plads til alle. Vi er normeret til ca. 17 børn i alderen 0-10 år. Aldersspredning giver børnene en naturlig oplevelse af forskel i kunnen og dermed hensyntagen og hjælpsomhed i forhold til hinanden – man kommer tit til at tænke på børnene som en stor søskendeflok. 

Sommermånederne er de travleste her på Anholt, da hovederhvervet er turisme, men der er ikke mere travlt, end at børnene ser deres forældre, når Børnehaven færdes på øen, og der er som regel tid til at vinke og evt, et kys eller kram. Forældrenes og børnenes liv er kendt og hænger sammen i hverdagen, selvom man har travlt hver sit sted. Livet er trygt, da alle kender hinanden.

Vi er som forældre, personale og børn meget synlige, uden at det betyder, at vi sidder lårene af hinanden, når vi har fri, men vi følger med i hinandens liv og ved meget om hinanden på godt og ondt, som i alle små samfund. Det betyder også, at vi hver især har meget at skulle have sagt og rig mulighed for at blive hørt fx i bestyrelsesarbejde. Beslutningsgangen er ikke så lang, da vi er få der skal være enige.

At eleverne møder og oplever verden, er ekstra vigtigt på en så isoleret enhed som Anholt Skole. Derfor har skolebestyrelsen nedsat principper om dette. Der arrangeres hyppigt ture til fastlandet, og der organiseres skolerejser i både ind-og udland. En dedikeret støtteforening arbejder intenst for at rejse økonomiske midler til dette. 

Anholt Skole og Børnehave er på mange måder Anholts store samlingssted. Her afholder foreningerne møder og arrangementer, der spilles badminton og fodbold og Ungdomsklubben åbner en aften om ugen for de 12-16-årige.

Er naturen, nærværet, stilhed og tid – tid til dine børn - sagen, så er Anholt stedet.

Hvordan Kommer vi til Anholt?

Overnatning på Anholt?

Hvordan kommer vi rundt på Anholt?